Our Team

Our Team

Supervisor: Lan Suet Mui, MH
Principal: Lam Shui Ki Connie
Senior Teacher: Kwok Ka Wai
K3 Teacher: Lam Yin Ping
Chan Yee Yin
Chau Siu Yin
K2 Teacher: Woo Kin Man
Wu Pan
K1 Teacher: Chau Siu Wan
Huang Yuen Yu
Putonghua Teacher: Chau Siu Yin
Professional Net Teacher: Ms Aruna Ramaswamy
Specialist Teachers: Huang Yuen Yu
Woo Kin Man
Workers: